GirARD STUDIES

 
 

NO: På denne websiden presenterer og undersøker Per Bjørnar Grande ulike aspekter av etterligning (mimesis). Han starter ut fra den franske filosofen og litteraturviteren René Girards mimetiske teori for slik å kunne utvikle en forståelse av kultur og religion på et rent mimetisk grunnlag. Vold og utstøtelse (syndebukkmekanisme) blir bare ett av flere mulige utganger på etterligning. På den måten blir mimesis selve utgangspunktet for all kulturell aktivitet.


ENG: A website which presents and investigates different aspects of mimesis. Web editor Per Bjørnar Grande starts off from the mimetic theory of the French philosopher and literary critic René Girard, in order to develop an understanding of culture based on a purely mimetic foundation. In this respect Girard’s emphasis on the scapegoat mechanism is toned down at the expense of mimesis. Thus violence is only one outcome of mimesis. In this way mimesis can become a starting point for all kinds of cultural activity.

Website on Girardian Mimesis

René Girard - a Presentation

of his Theory

STRATEGIER I GALSKAP - NIETZSCHE, WAGNER OG DOSTOJEVSKIJ

Av Renè Girard

Ethvert forsøk på å gjøre Nietzsches sinnsykdom forklarlig vil måtte fokusere på de triangulære forhold som er kjernen i Freuds psykoanalytiske teori. Dette betyr ikke at vi må være freudianere. Vi kan forsøke å lese Nietzsche i lys av den mimetiske forståelse av begjær som jeg har skissert i Deceit, Desire, and the Novel (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1976) og i Des Choses cachées depuis la fondation du monde (Paris: Grasset, 1978).


Last ned artikkelen HER (word.doc)                                                                                                (GE2018)

Per Bjørnar Grande at Western Norway University of Applied Sciences

Read about the American Dream in my article: «Desire» in The Great Gatsby. CLICK HERE