CURRICULUM VITAE (NO)                         CURRICULUM VITAE (ENG)

 

PERSONALIA:

Navn:Per Bjørnar Grande

Født:04.08.1959

Adresse:Skottegaten 22c, 5011 Bergen

Telefon (a):55585825

Telefon (p):48177929

E-post:pbg@hib.no (jobb) pb-gran@online.no (hjemme)
UTDANNING:


Høst 1988:Cand. Philol i kristendomskunnskap, Universitetet i Bergen.

Hovedoppgave: Metafysisk begjær i Dostojevskijs roman, De besatte.           (Karakter 1,8.)Vår 1996:                            Religionsvitenskap grunnfag, Universitetet i Bergen.
Vår 1992:                                           Pedagogisk seminar, Universitetet i Bergen.
Høst 1990:                                        Idehistorie grunnfag,  Universitetet i Oslo.
Høst 1986:                                         Gresk delfag, Universitetet i Bergen.
Høst 1985/vår 1986:                          Fransk, Nivå 1, Universitetet i Marseille.
Høst 1984:                                       Engelsk grunnfag, Universitetet i Bergen.
Høst 1983:                                       Litteraturvitenskap grunnfag, Universitetet i Bergen
Høst 1982:                                       Kristendom mellomfag, Universitetet i Trondheim
Vår 1981:                                            Ex-phil, Universitetet i Trondheim

ARBEIDSERFARING:Aug 1999 - :Høgskolen i Bergen, avd. for lærerutdanning: Førstelektor.Aug 1992 -1999:Høgskolen i Sogn og Fjordane, avd. for lærarutdanning: Høgskolelektor.Mai 1991 – September 1991:          Hotel Park Pension, nattevaktJuli 1988 - Oktober 1989:Universitetet i Bergen, Institutt for privatrett, sivilarbeider.Høst 1980:Trondsletten Cerebralparese institusjon, Trondheim, praktikant
KURS:                                          


                                                        Tre etterutdanningskurs om det nye kristendomsfaget for lærere i Sogn og

                                                        Fjordane. Emne: Islam og livssynshumanismen, høsten 1997. 

                                                        Tre seminar om de mimetiske teoriene til René Girard, Religionsvitenskap, UiB, 1994-1996. 


FORSKNINGSUTVALG:         


Valgt til Advisory Board for forskningsgruppen Colloquium on Violence &

Religion i to perioder, 2000-2007STIPEND:

                                                       Norge-Amerika Foreningens Andrew E. & G. Norman Wigelands forskningsstipend for å                    

                                                       forske ved Stanford University, september – desember 2001
FORFATTERFORENING:  

Medlem av Norsk Faglitterære Forfatterforening (NFF) fra august 1994                                       
ANNEN ERFARING:


1997-1999:        Formann i Sogndal kunstlag.


2000 -                                              Restaurantanmelder i Natt & Dag


2007 -                                              Grunder av websiden www.femstjerner.no
PUBLIKASJONER:


Bøker:                                    1. Mimesis and Desire. An Analysis of the Religious Nature of Mimesis and Desire in the Work of René   

                                                   Girard, Bora, mai 2007

           http://hdl.handle.net/10049/146


          2. Kristendommen. En introduksjon. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005


          3. Sentrale livssyn. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004


                                                    4. Etterligningens dilemma (HSF-rapport 7/95) (Artikkelsamling)


                                                       5. Antropologisk troslære. Skriftserien 7/93, Sogndal LærarhøgskuleArtikler:                                          1. Syndebukkmekanismer og mimetiske bindinger. Kirke og Kultur 5/91


                                         2. Thomas Bernhard og den nye innadvendthet. Vinduet 2/92


                                         3. Stavrogin, en studie i barndom, begjær og bedrag. Ergo 1/94


                                                   4. Lærerrollen og religion i skolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2/94


                                          5. Dag Solstad og det mimetiske begjær. Edda 4/95


                                                         6. Utstøtelse og Begjær. BØK 6/95


                                                         7. Dostojevskijs religiøse utvikling. Kirke og Kultur 6/96


                                                         8. Stepan Trofimovitsj og den borgerlige besettelse. Kirke og Kultur 2/98


                                             9. Destruksjon og demoni. DIN 1-2/00


                                          10. Proust og Dostojevskij. Vinduet, Internett-utgaven www.vinduet.no, Mars, 01.


                                          11. Vold og konflikt – en løsning. Kirke og Kultur, 3/02


            12. Key Impressions of the Innsbruck Conference. The Bulletin of the Colloquium

               on Violence and Religion, No 23, November 2003


            13. Kongen har fødd meg vel – En grunnfagsstudents kritikk av Dag Solstad. Nytt

    Norsk Tidsskrift 2/05


             14. Girard’s Christology

     (www.preachingpeace.org)


             15. Comparing Plato's Understanding of Mimesis to Girard's

                   (www.preachingpeace.org)


  16. L’Amore el’Occidente: Girard e il concetto d’amore de De Rougemont.

(Traduzione dall’inglese di Fabio Brotto)

(www.homestead.com/bibliosophia/files/GRANDE1.htm)

Engelsk versjon på internett. Se Love in the Western World: Girard’s Imitation of De Rougemont http://osdir.com/ml/culture.templar.rosemont/2004-07/msg00005.html


17. Gud hos Girard. Artikkel i Jørgensen (red.) Syndens sold – en antologi om den mimetiske teori, Fredriksberg: Aros forlag, 2007.


18. Sex, heresi og akademisk rivalisering i Abélards Brevet om mine ulykker i Hovdelien og Kristiansen (red.). Fra Dante til Umberto Eco, Oslo: Unipub, 2007.


19. Innholdisme. Vinduet 3/2007


20. Religion og despotisme (www.minerva.as),
Publisert fredag 28.september, 2007
http://www.minerva.as/?vis=artikkel&fid=1228&id=2809200709171013620&magasin=ja


21. Reflection on the Amsterdam conference. The Bulletin of the Colloquium on Violence and Religion, No 31, October 2007.

Se også: http://theol.uibk.ac.at/cover/bulletin/x1.htmlWebside:Grunnlegger av websiden www.girardstudies.com
Intervjuer:                                  “- Massevis av vold, begjær og drap, men null innsikt” (Dagbladet.no – litteratur)

Intervju med Per Bjørnar Grande om krimsjangeren

               www.dagbladet.no/kultur/2007/05/23/501502.html


”Ned på gølvet, forfattarar!” (abcnyheter.no )

(Intervju med Per Bjørnar Grande om forfatterrollen)

http://www.abcnyheter.no/node/58386

Kompendier:                                  1. Andre religioner. Undervisningskompendium, HSF, Alu 33/98


                                                         2. Kirkens idéhistorie. Et forelesningskompendium for HSF-studenter.,

                                                         Undervisningskompendium Alu 31/96


                   3. Kirkelære for førskolelærerlinja (sammen med Bjørg T. Sæter)

                                                         Undervisningskompendium , Alu 7/98
Kronikker & anmeldelser:           


                                                 1. Idealistisk om menneskeverd. Anmeldelse av Christian Egge. Frihetens vilkår,

               4/2-2008.

http://www.norli.no/NORLI_HTML/ibeCCtpItmDspRte.jsp?item=2803550


            2. Forfatterrollen, Bergens Tidende, 2/2 2008

http://www.bt.no/meninger/kronikk/article495468.ece            3. Forfatteren og yrkeslivet, Bergens Tidende, 3/1 2008

http://www.bt.no/meninger/kronikk/article468989.ece


                                                         4. Statsministerfruens smak, Bergens Tidende, 25/11 2007


            5. Språkfetisjisme blant norske forfattere. Aftenposten, Kulturdelen, 7/10 2007

               http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2034331.ece

            6. Begjærene i livene våre, Bergens Tidende, 29/7 2007

                               http://www.bt.no/meninger/kronikk/article389670.ece


            7. Til kamp mot krimbøkene 2, Aftenposten, 13/6 2007

                http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1833960.ece


            8. Til kamp mot krimbøkene, Aftenposten, 23/5 2007

                http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1799426.ece


            9. Erasmus og det moderne dannelsesidealet, Bergens Tidende, 4/4 2007


            10. Lysten til det onde i mitt hjerte, Bergens Tidende 25/2 2007


            11. Borgerskapet hyller Ibsen (mens FRP teller stemmer), Dagbladet 31/10 2006


            12.  Krise innenfor humanvitenskapene, Bergens Tidende 15/10 2006

       http://www.bt.no/meninger/kronikk/article306178.ece


            13. Kunstnere og ekstreme ideologier; Bergens Tidende 16/9 2006

        http://www.bt.no/meninger/kronikk/article298568.ece


            14. Frankrikes problem, Bergens Tidende 20/12 2005


            15. Halvorsens toleranse, Dagbladet 25/8 2005


            16. Kunnskapsfallet med Clemet, Bergens Tidende, 20/5 2005

          http://www.bt.no/meninger/debatt/article369076


            17. Lutherdommen og nyfundamentalismen, Bergens Tidende, 18/4 2005


            18. Kristendommen og det borgerlige, Bergens Tidende, 18/2 2005       


            19. Det psykologiske språket, Bergens Tidende, 23/2 2004


                                                         20. Julen og tekstene, Bergens Tidende, 24/12 2002


                                                         21. Svik i lærerutdanningen, Bergens Tidende, 8/4 2002


                                                         22. Problemet med politisk korrekthet, Bergens Tidende 11/2 2002


                                                         23. Biografi, begjær og bekjennelse, Bergens Tidende, 13/2 2001


                                                         24. På lemenfart mot Gud , Dagbladet 12/7 2000


                                                         25. Religion er til nytte. Bergens Tidende, 6/4 2000


                                                         26. Goethe – morgendagens forfatter. Bergens Tidende 26/10 1999


                                                         27. Kjetsaa, Tolstoj og biografisjangeren. Morgenbladet 17/12 1999


                                                         28. Dannelse. Dagbladet, 11/4 1999


                                                         29. Kunstneren må delta! Debatt, Dagbladet 11/3 1998


                                                         30. Tore Meistad. Kirkens historie. Prismet 5/93


                                                         31. T.S Eliot - modernisten som ble taus. Studvest 1988


                                                         32. Paal Brekke. Det golde landet og andre tidlige dikt. Studvest 1988   

Papers holdt på konferanser:        1. Stavrogin, A Study in Childhood, Deceit and Desire", Wiesbaden, 1994


                                                       2. Girardian Theory and the Teaching of Religion, Paris, 1998


                                                       3. Heresy and Academic Rivalry in Abelard’s Historia calamitatum,” Boston, 2000


                                                       4. Comparing Girardian Mimesis with Platonic Mimesis, Antwerpen, 2001.


                                           5. Love in the Western World: Girard’s Imitation of De Rougemont’s Concept of             

                                               Love, Innsbruck, 2003.


                        6. Girard’s Christology, Koblenz, 2005


                        7. Proustian Desire, Amsterdam, 2007

            www.bezinningscentrum.nl/teksten/girard/c/c2007_Grande_Per_paper.htmGjesteforelesninger: 1. Imitation & Scapegoating. How to Understand Religion in the Work of René Girard, York St. John   

                                                  University, 16. april 2008.

2. Norse Mythology, York St. John University, 18. april 2008.Noveller:                                         1. Lys. Vinduet 3/94

                                                        2. Bilen. Signaler 94

                  3. Reisen til Istanbul

                   www.jungforlag.com

      http://jungforlag.com/jungel/2002/grande