CURRICULUM VITAE

 

PERSONALIA:

Name:Per Bjørnar Grande

Birth:04.08.1959

Adress:Skottegaten 22c, 5011 Bergen

Phone (work):55585825

Phone: (home)55313110/48177929

E-mail:pbg@hib.no (work) pb-gran@online.no (home)Career:


1992-1999. Lecturer in Religion at Sogndal University College (Assistant Professor)

1999 - . Lecturer in Religion and Philosophy at Bergen University College (Associate Professor)


Scholarships:


September-December 2001 The American-Scandinavian Foundations’s Andrew E. & G. Norman Wigeland Scholarship for Research in Theology at Stanford University, CaliforniaResearch Board:


Elected to the Advisory Board of Colloquium on Violence & Religion for two periods, 2000-2007Education:Autumn 1988:Master Degree, University of Bergen. Thesis: Metaphysical Desire in Dostoevsky’s Novel, The Devils. (With distinction)


Spring 1996:                           Science of Religion (one year course), University of Bergen.
Spring 1992:                                     Pedagogical Seminary (half a year course), University of Bergen.
Autumn 1990:                                   History of Ideas (one year course), University of Oslo.
Autumn 1986:                                  Greek (half a year course), University of Bergen.
Spring 1986:                                     French (one year course), University of Marseille.
Autumn 1984:                                     English, (one year course), University of Bergen.
Autumn 1983:                                    Literature, (one year course), University of Bergen
Autumn 1982:                              Christianity (one and a half years course), University of Trondheim
Spring 1981:                                   Ex-phil, (Half a year Introductory Course in Philosophy, Religion and Logics), University of Trondheim
Research:


Per Bjørnar Grande (pbg@hib.no) is Associate Professor at Bergen University College, Norway, in Religion & Philosophy. Grande has published four books: one on ideologies (Sentrale livssyn, Gyldendal Akademisk, 2004), one on Christianity (Kristendommen. En innføring, Gyldendal Akademisk, 2005), one book of articles on the French philosopher René Girard’s mimetic theory (Etterligningens dilemma. HSF-rapport 7/95) and one e-book in Bora, (Bergen Open Research Archive) called Mimesis and Desire. An Analysis of the Religious Nature of Mimesis and Desire in the Work of René Girard

(http://hdl.handle.net/10049/146)

Grande has published 21 articles and a number of chronicles on religion, art and literature in different Norwegian newspapers. He has also published three short stories
Books:


1. Mimesis and Desire. An Analysis of the Religious Nature of Mimesis in the Work of René Girard, Bora, May 2007

http://hdl.handle.net/10049/146

2. Kristendommen. En introduksjon, Oslo: Gyldendal, 2005

(Christianity. An Introduction)

3. Sentrale livssyn. Oslo: Gyldendal, 2004

(World Views)

4. Etterligningens dilemma (HSF-rapport 7/95)

(The Mimetic Dilemma) (Selected articles)

5. Antropologisk troslære. (Skriftserien 3/93, HSF)

(Anthropological Dogmatics)
Articles:

1. Syndebukkmekanismer og mimetiske bindinger. Kirke og kultur 5/91

(Scapegoat Mechanisms and Mimetic Binds. A Presentation of Girardian Theory)

2. Thomas Bernhard og den nye innadvendthet. Vinduet 2/92

(Thomas Bernhard and the New Inwardness)

3. Stavrogin, en studie i barndom, begjær og bedrag. Ergo 1/94

(Stavrogin, A Study in Childhood, Deceit and Desire)

4. Lærerrollen og religion i skolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2/94

(The Role of the Teacher and Religion in School. How to Apply Girardian Theory on Teaching Religion)

5. Dag Solstad og det mimetiske begjær. Edda 4/95

(Dag Solstad and Mimetic Desire)

6. Begjær og utstøtelse. BØK 6/95

(Desire and Scapegoating)

7. Dostojevskijs religiøse utvikling. Kirke og Kultur 6/96

(Dostoevsky's Religious Development)

8. Stepan Trofimovitsj og den borgerlige besettelse. Kirke og Kultur 2/98

(Stepan Trofimovitsj and the Possessedness of the Bourgeoisie)

9. Destruksjon og demoni. DIN 1-2/00

(Destruction and the Demonic. A Discussion on the European Metaphysical Tradition.)

10. Proust og Dostojevskij. Vinduet, Internett-utgaven (www.vinduet.no), Mars, 2001.

(Proust and Dostoevsky. An Essay)

11. Vold og konflikt – en løsning. Kirke og Kultur, 3/02.

(Violence and Conflict – A Solution)

12. Key Impressions of the Innsbruck Conference. The Bulletin of the Colloquium on Violence and Religion, No 23, November 2003.

13. Kongen har fødd meg vel. En grunnfagsstudents kritikk av Dag Solstad, Nytt Norsk Tidsskrift 2/05

(The King has fed me well. A Student’s Critique of  the Novelist Dag Solstad)

14. Girard’s Christology (www.preachingpeace.org)

15. Comparing Plato's Understanding of Mimesis to Girard's (www.preachingpeace.org)

16. Gud hos Girard. Artikkel i Jørgensen (red.) Syndens sold – en antologi om den mimetiske teori, Fredriksberg: Aros forlag, 2007.

(God in the Work of Girard)

17. L’Amore el’Occidente: Girard e il concetto d’amore de De Rougemont. (Traduzione dall’inglese di Fabio Brotto) (www.homestead.com/bibliosophia/files/GRANDE1.htm)

English version on internet. Love in the Western World: Girard’s Imitation of De Rougemont
http://osdir.com/ml/culture.templar.rosemont/2004-07/msg00005.html

18. Sex, heresi og akademisk rivalisering i Abélards Brevet om mine ulykker i Hovdelien og Kristiansen (red.). Fra Dante til Umberto Eco, Oslo: Unipub, 2007.

Sex, heresi and Academic rivalry in Abélard’s Hisoria calamitatum)

19. Innholdisme. Vinduet 3/2007

(Content as an Ism)

20. Religion og despotisme (www.minerva.as),
Publisert fredag 28.september, 2007
http://www.minerva.as/?vis=artikkel&fid=1228&id=2809200709171013620&magasin=ja

(Religion and Despotism)

21. Reflection on the Amsterdam conference. The Bulletin of the Colloquium on Violence and Religion, No 31, October 2007.

http://theol.uibk.ac.at/cover/bulletin/x1.html
Interviews:   

                                 

“- Massevis av vold, begjær og drap, men null innsikt” (Dagbladet.no – litteratur)

(Interview with Per Bjørnar Grande about the crime genre)

www.dagbladet.no/kultur/2007/05/23/501502.html”Ned på gølvet, forfattarar!” (abcnyheter.no )

(Interview with Per Bjørnar Grande about the role of the author)

http://www.abcnyheter.no/node/58386Schoolbooks (not commercially published):


1. Andre religioner

(Religion)

2. Sentrale livssyn

(Central World Views)

3. Kirkens idéhistorie (Allmennlærerlinja)

(The History of Ideas)

4. Kirkelære for førskolelærerlinja

(Church History for Kindergarden Students)

5. Humanisme (Kun sammensatte tekster)

(Humanism) (Texts put together)4. Chronicles and Reviews in Journals and Newspapers:


(The titles of newspaper articles are not translated)

1. Paal Brekke. Det golde landet og andre tidlige dikt. Studvest 1988.

2. T.S Eliot - modernisten som ble taus. Studvest 1988

3. Tore Meistad. Kirkens historie. Prismet 5/93

4. Kunstneren må delta! Debatt, Dagbladet 11/3 1998

5. Dannelse. Dagbladet, 11/4 1999

6. Kjetsaa, Tolstoj og biografisjangeren. Morgenbladet 17/12 1999

7. Goethe – morgendagens forfatter. Bergens Tidende 26/10 1999

8. Religion er til nytte. Bergens Tidende, 6/4 2000

9. Homofili og pedofili. Sogn Avis, 10/4 1999

10. På lemenfart mot Gud , Dagbladet 12/7 2000

11. Biografi, begjær og bekjennelse, Bergens Tidende, 13/2 2001

12. Problemet med politisk korrekthet, Bergens Tidende 11/2 2002

13. Svik i lærerutdanningen, Bergens Tidende, 8/4 2002

14. Julen og tekstene, Bergens Tidende, 24/12 2002

15. Det psykologiske språket, Bergens Tidende, 23/2 2004

16.  Kristendommen og det borgerlige, Bergens Tidende, 18/2 2005      

17.  Lutherdommen og nyfundamentalismen, Bergens Tidende, 18/4 2005

18. Kunnskapsfallet med Clemet, Bergens Tidende, 20/5 2005

http://www.bt.no/meninger/debatt/article369076

19. Halvorsens toleranse, Dagbladet 25/8 2005

20. Frankrikes problem, Bergens Tidende 20/12 2005

21. Kunstnere og ekstreme ideologier; Bergens Tidende 16/9 2006

http://www.bt.no/meninger/kronikk/article298568.ece

22. Krise innenfor humanvitenskapene, Bergens Tidende 15/10 2006

http://www.bt.no/meninger/kronikk/article306178.ece

23. Borgerskapet hyller Ibsen (mens FRP teller stemmer), Dagbladet 31/10 2006

24. Lysten til det onde i mitt hjerte, Bergens Tidende 25/2 2007

25. Erasmus og det moderne dannelsesidealet, Bergens Tidende, 4/4 2007

26. Til kamp mot krimbøkene, Aftenposten, 23/5 2007

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1799426.ece

27. Til kamp mot krimbøkene 2, Aftenposten, 13/6 2007

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1833960.ece

28. Begjærene i livene våre, Bergens Tidende, 29/7 2007

http://www.bt.no/meninger/kronikk/article389670.ece

29. Språkfetisjisme blant norske forfattere. Aftenposten, Kultur, 7/10 2007

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2034331.ece

30. Statsministerfruens smak, Bergens Tidende, 25/11 2007

31. Forfatteren og yrkeslivet, Bergens Tidende, 3/1 2008

http://www.bt.no/meninger/kronikk/article468989.ece

32. Forfatterrollen, Bergens Tidende, 2/2 2008

http://www.bt.no/meninger/kronikk/article495468.ece

33. Idealistisk om menneskeverd. Anmeldelse av Christian Egge. Frihetens vilkår, 4/2-2008.

http://www.norli.no/NORLI_HTML/ibeCCtpItmDspRte.jsp?item=2803550

Papers:


1. “Stavrogin, a Study in Childhood, Deceit and Desire” (paper at the Girard-seminar in Wiesbaden, 1994).

2. “Girardian Theory and the Teaching of Religion” (paper at the Girard-seminar  in St. Denis, 1998).

3. “Heresy and Academic Rivalry in Abelard’s Historia calamitatum” (paper at the Girard-seminar in Boston, 2000).

4. “Comparing Girardian Mimesis with Platonic Mimesis” (paper at the Girard-seminar at Antwerp, 2001.)

5. “Love in the Western World: Girard’s Imitation of De Rougemont’s Concept of Love” (paper at the Girard-seminary in Innsbruck, 2003).

6. “Girard’s Christology” (paper at the Girard-seminary in Koblenz, 2005).

7. “Proustian Desire” (paper at the Girard seminary in Amsterdam, 2007)

www.bezinningscentrum.nl/teksten/girard/c/c2007_Grande_Per_paper.htm

Short-stories:

1. Lys. Vinduet 3/94.

(Light).

2. Bilen Signaler 94.

(The Car).

3. Reisen til Istanbul

    www.jungforlag.com

    http://jungforlag.com/jungel/2002/grande